Skupinová psychoterapie

Naše skupina ukončila svou činnost. Doufáme, že v dohledné době se ji podaří znovu otevřít.

Setkáváme se každý týden na dvouhodinových sezeních v celkové délce trvání dvou let pro každého účastníka. Naše skupina se zaměřuje  na vztahové a partnerské potíže, na problém samoty a hledání životního partnera, sociální fobie, komunikační bloky, hledání smyslu života, doprovod v těžkých životních situacích a na další potíže, jak je přinášejí jednotliví členové skupiny.

Naše skupina má skutečně dlouholetou tradici, její počátky sahají až do osmdesátých let minulého století! Já jsem do ní vstoupil jako koterapeut v roce 1993, od roku 1998 ji vedu společně s PhDr. Jindřiškou Seethalerovou. Scházíme se každé pondělí od 18,00 do 20,00, v Informačním centru DSSV u výstupu z metra "B", stanice Karlovo náměstí, výstup Palackého náměstí, směr Zítkovy sady.

Naše skupina je tzv. polootevřená, to znamená, že v průběhu roku do ní noví členové průběžně vstupují, a ti, kteří naplnili nejméně dvouletý cyklus, ji po domluvě opouštějí. Scházíme se celoročně, tedy i o prázdninách. Před vlastním vstupem do skupiny musíte absolvovat tzv. anamnestický pohovor. Na něm se seznámím s vaší životní situací a tím, co vás tíží. Společně posoudíme vhodnost vašeho vstupu do naší skupiny a dozvíte se základní skupinová pravidla. K tomuto rozhovoru se sejdeme v mé pracovně na Karlově nám. 28. Na vstup do skupiny se běžně čeká i několik týdnů, vstup do skupiny není automatický, protože musí být posouzena řada kritérií. K definitivnímu a závaznému zařazení do skupiny dojde v samém závěru vašeho prvního skupinového sezení.

 

Setkat se s opravdovostí druhého člověka je skvělý zážitek. Když se člověk neskrývá za masku a mluví z hloubi duše, nemůže se splést. C.R.Rogers