Sen v psychoterapii

Ve své terapeutické práci si víc a víc vážím snů, protože jsou skutečně královskou cestou do nevědomí. Sny ukazují nová témata či směry, kudy jít v psychoterapeutickém procesu dál. Odkrývají nové pohledy a nové souvislosti aktuální životní situace, poukazují na opomíjená úskalí a promlčené rozpory, pozapomenuté pozitivní potenciály či zdroje životní energie, ukryté v hlubinách naší psychiky.

Sen umí obrátit na hlavu navyklý pohled na problém, umí rozbourat hradby, rozetnout gordický uzel i přerušit bludný kruh.

Několik myšlenek C.G.Junga z knihy "Člověk a duše"

"Sen opravuje a uvádí situaci na pravou míru. Připojí, co ještě také k věci patří, a tím zlepšuje postoj k věci. To je důvod, proč při naší terapii potřebujeme analýzu snů."

"Proti známému freudovskému názoru, že podstata snu je ve ´splněném přání´, jsem zaujal ... stanovisko, že sen je spontánní sebeznázornění aktuálního stavu nevědomí v symbolické formě."

"Čím jednostrannější je vědomý postoj a čím dále odvádí od optima životních možností, tím spíše se naskytne možnost, že vystoupí sny se silně kontrastujícím, ale účelně kompenzujícím obsahem jako výraz psychologického sebeřízení individua."