Mediace partnerských konflitů

 

Mediace je speiální psychologický postup určený k řešení konfliktů a sporů. Cílem je, aby zvítězili oba účastníci sporu a poraženým byl konflikt a nedorozumění. Tohoto cíle se dosahuje zaměřením především na zájmy účastníků konfliktu a nikoli na jejich pozice. Tato metoda rovněž pomáhá zvládat jednotlivé fáze nelehkého procesu rozchodu a rozvodu.