Individuální psychoterapie

V průběhu analytického psychoterapeutického procesu přicházejí na pomoc sny, fantazie, obrazy, symboly, životní události, náhody i symptomy nemocí. Toho všeho si budeme všímat, budeme hledat skryté souvislosti a budeme nacházet cestu k zdravějšímu, plnějšímu a svobodnějšímu životu, cestu k odstranění nebo alespoň zmírnění vašich potíží

Na začátku upřesníme zadání, zacílení, hrubý odhad předpokládaného celkového trvání psychoterapie a nejbližší termíny. Preferuji nejúčinnější setkávání jednou za týden. Každé sezení trvá 50 minut.

Upravil jsem časové schéma individuální terapie tak, aby byl dostatek času na příjemné a pohodové zahájení a ukončení sezení a odpadl tak pocit časové tísně při příchodu a odchodu jednotlivých klientů.

Vzhledem k svému dlouhodobému působení v pastoraci a k osobním zkušenostem s křesťanskou vírou nabízím nadstandardní orientaci v církevním prostředí, křesťanské symbolice, v duchovním životě i spiritualitě obecně.

 

Jsme plní toho, čemu se otevíráme. A otevíráme se tomu, co si představujeme, na co myslíme, čeho se bojíme, na co myslíme. Umění a dovednost moudrého dohledu nad obsahy naší vlastní mysli - to je cesta změny a vnitřní svobody.