Potíže se spánkem

Mám problém s usínáním, brzy se probouzím. Je to až chorobná nespavost, trvá léta. Lékař mi dává hypnotika, ale snažím se to řešit bez nich, také mi nejsou moc platná a není mi pak dobře.

Často trvá i 3 hodiny než usnu a za 4 hodiny se budím, pak již neusnu. Vyzkoušela jsem spousty bylinek, meduňku, dobromysl, kozlík i chmech. Využila jsem rady p. Kneipa i p. Ferdy, ale účinek se nedostavuje. Jsem unavená, vyčerpaná.

 

Dlouhodobé poruchy spánku jsou samy o sobě závažným problémem a současně mohou být symptomem ještě jiných psychických potíží, jako je například deprese, posttraumatická stresová porucha a další. Rozhodně neuděláte špatně, když se obrátíte na psychologickou poradnu či psychiatrickou ambulanci, kde bude možné zevrubně posoudit vaši životní situaci, celkový psychický stav a navrhnout ještě jiný léčebný postup, než jsou hypnotika. Jako terapeuta mne zaujalo, že jste zatím hledala pomoc jakoby instrumentální, medikamentózní, tu správnou kombinaci bylinek. Spánek ovšem velice úzce souvisí s naší duší a s hlubinami našeho nevědomí. Možná, že hlubiny vaší psychiky skrývají něco, co vás jakoby nenechává spát, nějaký rozpor, trhlinu, zranění, slabost, kdo ví. Pokud by tomu tak bylo, tak potom, i kdybyste našla tu správnou bylinku, nebo vám třeba zabralo mléko s medem, stejně by ta příčina vaší nespavosti zůstala neodhalená a s největší pravděpodobností by si časem zase našla způsob, jakým na sebe upozornit.

Hlubší vrstvy naší psychiky už jsou tak uzpůsobeny, že nám umožňují odstranit či skrýt nepřijatelné psychické obsahy, které aktuálně nemáme možnost zpracovat. Jedná se však o řešení dočasné a ve svůj čas se takto odložené „problémy“ začnou hlásit o slovo rozličnými psychickými i tělesným symptomy. Psychoterapeutická i životní moudrost v takovém případě velí, nevěnovat ani tak veškeré úsilí co nejrychlejšímu odstranění symptomu, jako spíš hledat porozumění skrytým souvislostem. Náš život je duchovní cestou, na které mnohé z toho, co nás potkává, ať už je to příjemné či bolestné, má tendenci vzdělávat nás a konfrontovat nás s důležitými životními výzvami a úkoly. V pohledu víry mluvíme o Boží prozřetelnosti, která nás vede životem. V celku našeho života a v každém úseku naší životní pouti má mnohé svůj vnitřní význam a symbolický obsah, a jeho odhalení a pochopení bývá důležitým mezníkem našeho zrání. Když už přijde čas potíží či nemoci, tak pro nalezení ztracené rovnováhy, pokoje a zdraví je třeba též hledat souvislosti a kořeny a neulpět na odstraňování pouhých důsledků a projevů. Symptomy nemocí totiž mnohdy jakoby svým tvarem a obsahem, řekněme symbolickým způsobem, ukazují k oněm kořenům a příčinám nemoci. V řadě případů si ovšem člověk nemůže pomoci sám a potřebuje odbornou pomoc. Potřebuje kontakt s někým, kdo půjde určitý čas jakoby společně s ním a umožní mu tak uvidět a změnit to, co dosud sám před sebou skrýval.

Možná, že i vám by mohl tento psychoterapeutický přístup pomoci nalézt a proměnit to, co vás zatím nenechává spát.