Co jsem zač

Psychoterapii se věnuji od roku 1984. Začínal jsem na Protialkoholním oddělení v Praze u Apolináře. Práci s psychoterapeutickou skupinou jsem zahájil v roce 1993 v psychologické poradně v Praze 5, individuální analytickou psychoterapii pak nabízím od roku 1997.

V mládí jsem se živil jako učitel hudby, sanitář na operačních sálech, po vojně s lopatou v ruce v družstvu Stavba Praha a pak jako zdravotní bratr na protialkoholním oddělení. V devadesátých letech jsem pracoval jako hlavní bratr Charitní ošetřovatelské služby v rodinách a poté jako odborný duchovní asistent a následně od roku 1997 do léta 2013 jako psychoterapeut v PSAP. V současnosti mám soukromou psychoterapeutickou praxi, externě spolupracuji s domácím hospicem Cesta domů a působím jako výcvikový facilitátor Sebezkušenostního výcviku PCA Diakonie Praha.

Studoval jsem konzervatoř, zdravotní školu, TFUK, absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik JAKAHAMI 2 v obecně psychoterapeutickém přístupu, řadu krátkodobých kursů, souvisejících s psychoterapiií, hlubinně psychologický výcvik v jungovsky orientované psychoterapii v České společnosti pro analytickou psychoterapii, jejímž jsem členem a nejnověji jsem absolvoval kurs koučinku Mindset Coaching.

Mám čtyři dospělé děti a je ze mne už dědek. Jsem rozvedený.

Celoživotně je pro mne důležitá hudba, hraju na kytaru, klavír, varhany, basu a další nástroje. Píšu písničky a občas i poezii, rád si zaběhám.

Pravidelně chodím po kopcích, loukách a lesích a za každého počasí se často a rád koupu v rybnících, jezerech a řekách.

 

 

 

                

Úžasné místo v Českém středohoří, rybník Březina...