Individuální psychoterapie

Hlubinná individuální psychoterapie nabízí řadu základních teoretických konceptů, jako je například  kontinuální interakce nevědomí a vědomí; krize životního poledne a dvě protichůdné poloviny lidského života; coniunctio oppositorum, ukazující význam rovnováhy, harmonie a spojování protikladů; individuace jako duchovní cesta životem a její spirituální dimenze; význam snů a symbolického myšlení v procesu uzdravování a zrání a mnohé další.

Tyto koncepty mně jako psychoterapeutovi dávají do rukou kvalitní nástroje pro účinnou pomoc člověku, který se trápí, který zabloudil na svých životních cestách a který zbytečně vleče svým životem všemožné zátěže...

 

Skupinová psychoterapie

Síla této formy psychoterapie spočívá ve vnitřní dynamice skupiny. Využívá potenciál různých pohledů a odlišných životních zkušeností jednotlivých účastníků. Nabízí možnost učit se od druhých, v bezpečném prostředí zkoušet nově reagovat a prezentovat sám sebe, své pocity, myšlenky a nápady. Skupina vždy rozšíří a prohloubí poznání sebe sama díky zpětným vazbám druhých účastníků.

Naše skupina se zaměřuje  na vztahové a partnerské potíže, na problém samoty a hledání životního partnera, sociální fobie, komunikační bloky, hledání smyslu života, doprovod v těžkých životních situacích a na další potíže, jak je přinášejí jednotliví členové skupiny.