Čas od času se dostáváme do těžkých situací, zamotáváme se v předivu vztahů, něco nás bolí. Přestáváme rozumět sami sobě, svým reakcím a svým pocitům. Ztrácíme chuť do života, ztrácíme se sami sobě. Marně hledáme smysl a motivaci pro běžnou činnost. 

V takových a podobných chvílích nám analytická psychoterapie nabízí pomoc, která míří k příčinám potíží, nabízí příležitost zastavit se, uvidět dosud opomíjené, pochopit, porozumět a objevit možnost změny.

Nabízím terapii depresivních stavů, úzkostí a strachů,  hledání řešení pro potíže v partnerském životě a trápení se samotou. Mnohé nemoci a bolesti těla mají také svou příčinu v duši a úzce korespondují s naší životní situací, stejně jako všemožné neurotické zátěže, trápení se sebou samýmmalá sebedůvěra a pochybnosti o vlastní hodnotě. Psychoterapie nabízí pomoc s rozličnými potížemi se sexualitou sexuální orientací, stejně tak jako s nevyzpytatelnými projevy a souvislostmi psychospirituální krize či krize životního poledne.

Důvodem k psychoterapii nemusí být jen nemoc či psychické strádání, ale také touha a přání rozvinout svou osobnost a  prohloubit tvůrčí potenciál, který dříme v každém z nás, nalézt spokojenost, vnitřní harmonii a radost ze života. A nebo třeba objevit hlubší, symbolický a spirituální rozměr svého života.

Analytická psychoterapie nabízí cestu kvalitního sebepoznání, které vede k hlubší a trvalejší proměně, k vnitřnímu osvobození a k řešení problémů a potíží v jejich podstatě a kořenech.

--

Neumím a proto nenabízím psychoterapii dětí, nemohu nabídnout pomoc člověku v akutním psychotickém stavu a v těžkých, život ohrožujících stádiích některých závislostí.

Jsme plní toho, čemu se otevíráme. A otevíráme se tomu, co si představujeme, na co myslíme, čeho se bojíme, na co se těšíme. Umění a dovednost moudrého dohledu nad obsahy naší vlastní mysli - to je cesta změny a vnitřní svobody.

 

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

V průběhu analytického psychoterapeutického procesu přicházejí na pomoc sny, fantazie, obrazy, symboly, životní události, náhody i symptomy nemocí. Toho všeho si budeme všímat, budeme hledat skryté souvislosti a budeme nacházet cestu k zdravějšímu, plnějšímu a svobodnějšímu životu, cestu k odstranění nebo alespoň zmírnění vašich potíží

Na začátku upřesníme zadání, zacílení, hrubý odhad předpokládaného celkového trvání psychoterapie a nejbližší termíny. Preferuji nejúčinnější setkávání jednou za týden. Každé sezení trvá 50 minut.

Upravil jsem časové schéma individuální terapie tak, aby byl dostatek času na příjemné a pohodové zahájení a ukončení sezení a odpadl tak pocit časové tísně při příchodu a odchodu jednotlivých klientů.

Vzhledem k svému dlouhodobému působení v pastoraci a k osobním zkušenostem s křesťanskou vírou nabízím nadstandardní orientaci v církevním prostředí, křesťanské symbolice, v duchovním životě i spiritualitě obecně.

Nabízím bezpečný prostor psychoterapeutického vztahu, ve kterém je možné mluvit o tom, o čem se jinde mluvit nedá a co přesto chce a potřebuje být vysloveno.

 

PÁROVÁ PSYCHOTERAPIE

Zlepšit naslouchání a porozumění tomu druhému, rozeznat překážky a bloky, které zabraňují vzájemnému pochopení a společně je odstraňovat, nacházet  strategie překonávání partnerských krizí a nedorozumění, účelně a efektivně zlepšovat komunikaci - v tom všem a v mnohém dalším vám může párová psychoterapie nabídnout významnou pomoc.

Osvědčeným a efektivním formátem párové psychoterapie je série několika 90-ti minutových sezeních po týdnu či čtrnácti dnech. Podmínkou je, že se každého terapeutického sezení zúčastní oba dva partneři.

 

MEDIACE PARTNERSKÝCH KONFLITŮ

Mediace je speiální psychologický postup určený k řešení konfliktů a sporů. Cílem je, aby zvítězili oba účastníci sporu a poraženým byl konflikt a nedorozumění. Tohoto cíle se dosahuje zaměřením především na zájmy účastníků konfliktu a nikoli na jejich pozice. Tato metoda rovněž pomáhá zvládat jednotlivé fáze nelehkého procesu rozchodu a rozvodu. 

 

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE

Setkáváme se každý týden na dvouhodinových sezeních v celkové délce trvání nejméně dvou let pro každého účastníka. Naše skupina se zaměřuje  na vztahové a partnerské potíže, na problém samoty a hledání životního partnera, sociální fobie, komunikační bloky, hledání smyslu života, doprovod v těžkých životních situacích a na další potíže, jak je přinášejí jednotliví členové skupiny.

Setkat se s opravdovostí druhého člověka je skvělý zážitek. Když se člověk neskrývá za masku a mluví z nitra své duše, nemůže se splést. C.R.Rogers

Naše skupina je tzv. polootevřená, to znamená, že v průběhu roku do ní noví členové průběžně vstupují, a ti, kteří naplnili nejméně dvouletý cyklus, ji po domluvě opouštějí. Scházíme se celoročně, tedy i o prázdninách. Naše skupina má skutečně dlouhou tradici, jsme zde už několik desetiletí! Nyní ji vedu společně s PhDr. Jindřiškou Seethalerovou. Před vlastním vstupem do skupiny musíte absolvovat tzv. anamnestický pohovor. Na něm se seznámím s vaší životní situací a tím, co vás tíží. Společně posoudíme vhodnost vašeho vstupu do naší skupiny a dozvíte se základní skupinová pravidla. K tomuto rozhovoru se sejdeme v mé pracovně na Karlově nám. 28. Na vstup do skupiny se běžně čeká i několik týdnů, vstup do skupiny není automatický, protože musí být posouzena řada kritérií. K definitivnímu a závaznému zařazení do skupiny dojde v samém závěru vašeho prvního skupinového sezení.

 

CO JSEM ZAČ

Psychoterapii se věnuji od roku 1984. Začínal jsem na Protialkoholním oddělení v Praze u Apolináře. Práci s psychoterapeutickou skupinou jsem zahájil v roce 1993 v psychologické poradně v Praze 5, individuální analytickou psychoterapii pak nabízím od roku 1997.

V mládí jsem se živil jako učitel hudby, sanitář na operačních sálech, po vojně s lopatou v ruce v družstvu Stavba Praha a pak jako zdravotní bratr na protialkoholním oddělení. V devadesátých letech jsem pracoval jako hlavní bratr Charitní ošetřovatelské služby v rodinách a poté jako odborný duchovní asistent a následně od roku 1997 do léta 2013 jako psychoterapeut v PSAP. V současnosti mám soukromou psychoterapeutickou praxi, externě spolupracuji s domácím hospicem Cesta domů a působím jako výcvikový facilitátor Sebezkušenostního výcviku PCA Diakonie Praha.

Studoval jsem konzervatoř, zdravotní školu, TFUK, absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik JAKAHAMI 2 v obecně psychoterapeutickém přístupu, řadu krátkodobých kursů, souvisejících s psychoterapiií, hlubinně psychologický výcvik v jungovsky orientované psychoterapii v České společnosti pro analytickou psychoterapii, jejímž jsem členem a nejnověji jsem absolvoval kurs koučinku Mindset Coaching.

Mám čtyři dospělé děti a je ze mne už dědek. Jsem podruhé ženatý.

Celoživotně je pro mne důležitá hudba, hraju na kytaru, klavír, varhany, basu a další nástroje. Píšu písničky a občas i poezii, rád si zaběhám.

Pravidelně chodím po kopcích, loukách a lesích a za každého počasí se často a rád koupu v rybnících, jezerech a řekách.

To je bývalý vojenský rybník v oblasti přírodní rezervace Březina, jihovýchodně od obce Kostomlaty pod Milešovkou v Českém středohoří. Místo, které má nepřehlédnutelnou krásu a terapeutický potenciál!

CENA

Individuální psychoterapie

700 Kč - 50 min.

Párová psychoterapie, mediace partnerských konfliktů

1.200 Kč - 90 min. (případně 1.000 Kč - 60 min. dle dohody na místě)

První sezení se hradí vždy hotově, při další spolupráci je možné po dohodě platit převodem na účet:

400769193/0800

Z domluvené konzultace se lze omluvit nejdéle 24 hodin předem. Při pozdějším oznámení zrušení sezení účtuji 500 Kč za blokaci termínu (neplatí samozřejmě v případě závažných, převážně zdravotních komplikací).

Psychoterapeutická skupina

700 Kč první sezení (individuální, tzv. anamnestické) - 50 min.

150 Kč  jedno skupinové sezení, délka 120 minut.

KONTAKT

Máte-li zájem o kteroukoli formu psychoterapie, kontaktuje mne mailem:

jiricerny3@gmail.com

případně mobilem:

603 71 40 76

Pro individuální a párovou terapii mne najdete na adrese:

Karlovo nám. 28, Praha 2

- u rohu Karlova náměstí a Žitné, vedle pizzerie Donna III, vchod  přímo v přízemí uprostřed průjezdu po levé straně, zvonek vpravo vedle dveří, cedulka "Soukromá praxe analytické psychologie".

Termín individuálního či párového sezení je vždy nezbytné předem domluvit!

 

Usilovaným, i když ne vždy dosaženým cílem analytické psychoterapie je umožnit člověku přístup k jeho vlastním nevědomým hlubokým vrstvám, aby zažil "co jej nese, když už se nemůže nést on sám. Pouze tato zkušenost mu dává nezničitelný základ". C.G.Jung

Hezké stránky o C.G.Jungovi:

www.jung.sneznik.cz/

Oficiální stránky ČSAP:

www.csap-cz.eu/

Sebezkušenostní výcvik PCA - Diakonie (Rogers):

carlrogers.webnode.cz/

---

Hledáte-li pro sebe spíš psychoterapeutku a nebo supervizorku pro svou organizaci či sdružení, doporučuji Mgr. Alexandru Černou Lammelovou:

www.psychoterapievpraze.cz/

HTML hit counter - Quick-counter.net