Čas od času se dostáváme do těžkých situací, zamotáváme se v předivu vztahů, něco nás bolí. Přestáváme rozumět sami sobě, svým reakcím a svým pocitům. Ztrácíme chuť do života, ztrácíme se sami sobě. Marně hledáme smysl a motivaci pro běžnou činnost. 

Současná doba snad před každého z nás postavila řadu otázek. K čemu má smysl se vracet a k čemu ne? Kterých životních hodnot se nesmím vzdát? Které priority mého životního stylu oslabily a které naopak získaly na závažnosti? Svět se nečekaně změnil, jak mám zareagovat na tuto změnu? 

Dnes, více než kdy jindy, je zřejmé, že potřebujeme udržovat a zlepšovat dobrý vztah se sebou samým, protože to je nezbytná pomínka pro dobré vztahy s lidmi vůbec. A potřebujeme mít k dispozici vlastní vnitřní sílu, probudit spící potenciál vitality a odolnosti v nepříznivých situacích.

Analytická psychoterapie nabízí pomoc, která míří k příčinám potíží, nabízí příležitost zastavit se, uvidět dosud opomíjené, pochopit, porozumět a objevit možnost změny.

Nabízím terapii depresivních stavů, úzkostí a strachů,  hledání řešení pro potíže v partnerském životě a trápení se samotou. Mnohé nemoci a bolesti těla mají také svou příčinu v duši a úzce korespondují s naší životní situací, stejně jako všemožné neurotické zátěže, trápení se sebou samýmmalá sebedůvěra a pochybnosti o vlastní hodnotě. Psychoterapie nabízí pomoc s rozličnými potížemi se sexualitou sexuální orientací, stejně tak jako s nevyzpytatelnými projevy a souvislostmi psychospirituální krize či krize životního poledne.

Důvodem k psychoterapii nemusí být jen nemoc či psychické strádání, ale také touha a přání rozvinout svou osobnost a  prohloubit tvůrčí potenciál, který dříme v každém z nás, nalézt spokojenost, vnitřní harmonii a radost ze života. A nebo třeba objevit hlubší, symbolický a spirituální rozměr svého života.

Analytická psychoterapie nabízí cestu kvalitního sebepoznání, které vede k hlubší a trvalejší proměně, k vnitřnímu osvobození a k řešení problémů a potíží v jejich podstatě a kořenech.

Není až tak důležité, na co se díváme, ale jak se díváme.

--

Nejsem vybavený pro terapii dětí předškolního věku. Se školáky a dospívajícími si rozumím dobře :-) Nemohu nabídnout pomoc člověku v akutním psychotickém stavu a v těžkých, život ohrožujících stádiích některých závislostí.

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

V průběhu analytického psychoterapeutického procesu přicházejí na pomoc sny, fantazie, obrazy, symboly, životní události, náhody i symptomy nemocí. Toho všeho si budeme všímat, budeme hledat skryté souvislosti a budeme nacházet cestu k zdravějšímu, plnějšímu a svobodnějšímu životu, cestu k odstranění nebo alespoň zmírnění vašich potíží

Na začátku upřesníme zadání, zacílení, hrubý odhad předpokládaného celkového trvání psychoterapie a nejbližší termíny. Preferuji nejúčinnější setkávání jednou za týden. Každé sezení trvá 50 minut.

Upravil jsem časové schéma individuální terapie tak, aby byl dostatek času na příjemné a pohodové zahájení a ukončení sezení a odpadl tak pocit časové tísně při příchodu a odchodu jednotlivých klientů.

Vzhledem k svému dlouhodobému působení v pastoraci a k osobním zkušenostem s křesťanskou vírou nabízím nadstandardní orientaci v církevním prostředí, křesťanské symbolice, v duchovním životě i spiritualitě obecně.

Nabízím bezpečný prostor psychoterapeutického vztahu, ve kterém je možné mluvit o tom, o čem se jinde mluvit nedá a co přesto chce a potřebuje být vysloveno.

 

PÁROVÁ PSYCHOTERAPIE

Zlepšit naslouchání a porozumění tomu druhému, rozeznat překážky a bloky, které zabraňují vzájemnému pochopení a společně je odstraňovat, nacházet  strategie překonávání partnerských krizí a nedorozumění, účelně a efektivně zlepšovat komunikaci - v tom všem a v mnohém dalším vám může párová psychoterapie nabídnout významnou pomoc.

Osvědčeným a efektivním formátem párové psychoterapie je série několika 90-ti minutových sezeních po týdnu či čtrnácti dnech. Podmínkou je, že se každého terapeutického sezení zúčastní oba dva partneři.

 

Všechno se ke mně jednou vrátí, jenom tvoje vlasy ne - zpívá Merta v jedné své krásné písničce.
Ano, všechno se k nám vrátí a něco se k nám vrací opakovaně. Ale to není trest, to je příležitost pochopit. Pochopit, o co šlo a o co jde v kontextu našeho celého životního příběhu. Příležitost pochopit toho druhého, uvidět ten druhý, opačný pohled, zahlédnout skryté souvislosti. A pochopení obsahuje potenciál změny a uzdravení.

 

Všechno se ke mně jednou vrátí, jenom tvoje vlasy ne - zpívá Merta v jedné své krásné písničce.
Ano, všechno se k nám vrátí a něco se k nám vrací opakovaně. Ale to není trest, to je příležitost pochopit. Pochopit, o co šlo a o co jde v kontextu celého našeho životního příběhu. Příležitost pochopit toho druhého, ten druhý, opačný pohled, zahlédnout skryté souvislosti. A pochopení obsahuje potenciál změny a uzdravení.
Nabídka analytické psychologie.

MEDIACE PARTNERSKÝCH KONFLITŮ

Mediace je speiální psychologický postup určený k řešení konfliktů a sporů. Cílem je, aby zvítězili oba účastníci sporu a poraženým byl konflikt a nedorozumění. Tohoto cíle se dosahuje zaměřením především na zájmy účastníků konfliktu a nikoli na jejich pozice. Tato metoda rovněž pomáhá zvládat jednotlivé fáze nelehkého procesu rozchodu a rozvodu. 

 

Udržujte krb svých myšlenek čistý, tak založíte mír a budete šťastni!  Abd-ru-shin

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE

Naše skupina momentálně ukončila svou činnost. Doufáme, že se nám podaří ji v dohledné době znovu otevřít.

Setkáváme se každý týden na dvouhodinových sezeních v celkové délce trvání nejméně dvou let pro každého účastníka. Naše skupina se zaměřuje  na vztahové a partnerské potíže, na problém samoty a hledání životního partnera, sociální fobie, komunikační bloky, hledání smyslu života, doprovod v těžkých životních situacích a na další potíže, jak je přinášejí jednotliví členové skupiny.

Setkat se s opravdovostí druhého člověka je skvělý zážitek. Když se člověk neskrývá za masku a mluví z nitra své duše, nemůže se splést. C.R.Rogers

Naše skupina je tzv. polootevřená, to znamená, že v průběhu roku do ní noví členové průběžně vstupují, a ti, kteří naplnili nejméně dvouletý cyklus, ji po domluvě opouštějí. Scházíme se celoročně, tedy i o prázdninách. Naše skupina má skutečně dlouhou tradici, jsme zde už několik desetiletí! Nyní ji vedu společně s PhDr. Jindřiškou Seethalerovou. Před vlastním vstupem do skupiny musíte absolvovat tzv. anamnestický pohovor. Na něm se seznámím s vaší životní situací a tím, co vás tíží. Společně posoudíme vhodnost vašeho vstupu do naší skupiny a dozvíte se základní skupinová pravidla. K tomuto rozhovoru se sejdeme v mé pracovně na Karlově nám. 28. Na vstup do skupiny se běžně čeká i několik týdnů, vstup do skupiny není automatický, protože musí být posouzena řada kritérií. K definitivnímu a závaznému zařazení do skupiny dojde v samém závěru vašeho prvního skupinového sezení.

 

CENA

Individuální psychoterapie

1.000 Kč - 50 min.

Párová psychoterapie, mediace partnerských konfliktů

1.500 Kč - 90 min. (případně 1.200 Kč - 60 min. dle dohody na místě)

První sezení se hradí vždy hotově, při další spolupráci je možné po dohodě platit převodem na účet:

400769193/0800

Z domluvené konzultace se lze omluvit nejdéle 24 hodin předem. Při pozdějším oznámení zrušení sezení účtuji 500 Kč za blokaci termínu (neplatí samozřejmě v případě závažných, převážně zdravotních komplikací). 

V případě finančních potíží a při navázané déletrvající spolupráci lze domluvit přijatelný poměr mezi výší úhrady za jednotlivé sezení a frekvencí setkání.

Psychoterapeutická skupina

1.000 Kč první sezení (individuální, tzv. anamnestické) - 50 min.

150 Kč  jedno skupinové sezení, délka 120 minut.

KONTAKT

Máte-li zájem o kteroukoli formu psychoterapie, kontaktuje mne mailem:

jiricerny3@gmail.com

případně mobilem:

603 71 40 76

Pro individuální a párovou terapii mne najdete na adrese:

Karlovo nám. 28, Praha 2

- u rohu Karlova náměstí a Žitné, vedle restaurace Pub&Grill, vchod  přímo v přízemí uprostřed průjezdu po levé straně, zvonek vpravo vedle dveří, cedulka "Soukromá praxe analytické psychologie".

Termín individuálního či párového sezení je vždy nezbytné předem domluvit!

 

Jsme plní toho, čemu se otevíráme. A otevíráme se tomu, co si představujeme, na co myslíme, čeho se bojíme, na co se těšíme. Umění a dovednost moudrého a laskavého dohledu nad obsahy naší vlastní mysli - to je cesta změny a vnitřní svobody.

 

CO JSEM ZAČ

Psychoterapii se věnuji od roku 1984. Začínal jsem na Protialkoholním oddělení v Praze u Apolináře. Práci s psychoterapeutickou skupinou jsem zahájil v roce 1993 v psychologické poradně v Praze 5, individuální analytickou psychoterapii pak nabízím od roku 1997.

V mládí jsem se živil jako učitel hudby, sanitář na operačních sálech, po vojně s lopatou v ruce v družstvu Stavba Praha a pak jako zdravotní bratr na protialkoholním oddělení. V devadesátých letech jsem pracoval jako hlavní bratr Charitní ošetřovatelské služby v rodinách a poté jako odborný duchovní asistent a následně od roku 1997 do léta 2013 jako psychoterapeut v PSAP. V současnosti mám soukromou psychoterapeutickou praxi, externě spolupracuji s domácím hospicem Cesta domů a působím jako výcvikový facilitátor Sebezkušenostního výcviku PCA Diakonie Praha.

Studoval jsem konzervatoř, zdravotní školu, TFUK, absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik JAKAHAMI 2 v obecně psychoterapeutickém přístupu, řadu krátkodobých kursů, souvisejících s psychoterapiií, hlubinně psychologický výcvik v jungovsky orientované psychoterapii v České společnosti pro analytickou psychoterapii, jejímž jsem členem a nejnověji jsem absolvoval kurs koučinku Mindset Coaching.

Mám čtyři dospělé děti a dvě vnoučata. Jsem rozvedený.

Celoživotně je pro mne důležitá hudba, hraju na kytaru, klavír, varhany, basu a další nástroje. Začal jsem hrát a zpívat na ulici, ve Františkánské zahradě v Praze. Píšu písničky a občas i poezii, rád si zaběhám.

Pravidelně chodím po kopcích, loukách a lesích a za každého počasí se často a rád koupu v rybnících, jezerech a řekách.

To je bývalý vojenský rybník v oblasti přírodní rezervace Březina, jihovýchodně od obce Kostomlaty pod Milešovkou v Českém středohoří. Místo, které má nepřehlédnutelnou krásu a terapeutický potenciál!

Další moje "kultovní" místo - hora Sedlo u Úštěku. Ta tě prověří hlavně v zimě.

CO POSLOUCHÁM

Pink Floyd

Petr Skoumal

Johan Sebastian Bach

Beatles

G.F. Händel

Antonio Vivaldi

Simon & Gurfunkel

Radůza

Jarek Nohavica

Slávek Klecandr

Jarda Svoboda a jeho Traband

Otherwise

LP

 

Usilovaným, i když ne vždy dosaženým cílem analytické psychoterapie je umožnit člověku přístup k jeho vlastním nevědomým hlubokým vrstvám, aby zažil "co jej nese, když už se nemůže nést on sám. Pouze tato zkušenost mu dává nezničitelný základ". C.G.Jung

Hezké stránky o C.G.Jungovi:

www.jung.sneznik.cz/

Oficiální stránky ČSAP:

www.csap-cz.eu/

Sebezkušenostní výcvik PCA - Diakonie (Rogers):

carlrogers.webnode.cz/

---

Hledáte-li pro sebe spíš psychoterapeutku a nebo supervizorku pro svou organizaci či sdružení, doporučuji Mgr. Alexandru Lammelovou:

www.psychoterapievpraze.cz/

HTML hit counter - Quick-counter.net